Make your own free website on Tripod.com
  Home
ตำนานปลากัด
 
 

 

 
               มีเพียงแต่ปลากัดจะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเก่าแก่เท่านั้น แต่ปลากัดเป็นสัตว์น้ำหนึ่งเดียวที่มีชื่อคนไทยนำหน้าใน ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า SIAMESE FIGHTING FISH (ไอแซมมีสคือคนไทย) เป็นที่นิยมเลี้ยงกระจายไปทั่วโลกนานแล้ว เช่นใน สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น โดยได้มีการเลี้ยงในยุโรปตั้งแต่ พ.ศ.2414และได้มีการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง และเมื่อปี พ.ศ. 2493 และเข้าเลี้ยงที่เมืองท่าซานฟานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2470 ได้มีการ พัฒนาการทางด้านการบีบ สีของปลาให้มีสีสันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ และโยเฉพาะที่ส่วนหางได้พัฒนาหางปลาตัวผู้ให้แผ่กว้างมากขึ้น มีขนาด 180 องศา หรือ ครึ่ง วงกลม (Half Moon) ได้พัฒนาก้านหางของสองแฉกของปลากัดจีนธรรมดาให้เป็น 5 แฉก หรือมากกว่านั้นเพื่อเป็นตัวช่วย แผ่ความกว้างของหางมากขึ้น ปลากัดมี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า เบ็ตต้า สะเพลน เดนส์ เรแกน (Betta Splendens Regan) และชื่อสามัญว่า ไซแอมมีสไฟท์ติ้ง ฟิช (Siamese Fighting fish) ภาษาจีนพูดว่า ซัวมัง และ โต๊วฮื้อ แปลว่าปลานักสู้ ปลาในตระกูลปลากัดเป็นปลา พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนกว่า 40 สายพันธุ์ ที่มีรูปร่างไม่แตกต่างกัน แต่จะมีพฤติกรรมการขยายพันธุ์การ วางไข่จะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่ เป็นแหล่งกำเนิดของสายพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น มีปลากัดบางสายพันธุ์ วางไข่ติดกับใต้ก้อนหินตามแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ และปลาบางชนิดจะอมไข่เพื่อฟักเลี้ยงดูลูกปลาจนเจริญเติบใหญ่ในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยปลากัดจะพบในประเทศเพื่อน บ้าน เช่นมาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และจีนเป็นต้น ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศไทยมีแพร่กระจายทั่วไป ทุกภูมิภาค โดยปกติปลากัดจะว่ายน้ำช้า ๆ บริเวณใต้ผิวน้ำ แต่จะว่ายหลบหลีกหนีภัยได้อย่างรวดเร็วตามธรรมชาติปลากัดจะ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้น เช่น ตามหนองบึง แอ่งน้ำ ลำคลองและอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำค่อน ข้างใส น้ำนิ่ง หรือไหลเอื่อย ๆ โดยมี พันธุ์ไม้น้ำขึ้นประปรายให้ปลาอาศัยโดยปกติของปลากัดจะก้าวร้าว มีความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย ชอบกัดต่อสู้กัน แต่ ในวัยอ่อนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเหมือนปลาที่เริ่มโตเป็นวัยรุ่นจะเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนครึ่งหรือ 2 เดือนขึ้นไป ปลากัดตัวผู้ชอบจะกัดต่อ สู้กันและชอบทำร้ายปลาเพศเมียเวลาผสมพันธุ์ ซึ้งจากการเป็นปลาที่ชอบต่อสู้ ทำให้ ประเทศไทยมีประวัติการใช้ปลากัดต่อสู้กัน เพื่อการกีฬาและการพนันจนเป็นที่ขึ้น ชื่อลือชาไปทั่วโลกมานานนับร้อยปีแล้วความ พิเศษของอวัยวะในการหายใจของปลากัดไม่เหมือนกับปลาทั่วตรงที่อวัยวะหายใจของปลากัดพิเศษ เรียกว่า Labyrinth Bryan อยู่ใน โพรงอากาศหลังช่องเหงือกมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อที่มีรอยหยักและมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงมากเป็นอวัยวะช่วยหายใจจากอากาศ ไม่เหมือนกับปลาทั่ว ไปที่หายใจดึงออกชิเจนจากน้ำได้ตามปกติ แต่ปลากัดจะต้องโผล่หัวพ้นน้ำขึ้นมาหุบอากาศที่ผิวน้ำอยู่เสมอ และ เพราะการที่ปลากัดไม่ได้หายใจในนำจึงทำให้ปลากัด สามารถอาศัยอยู่ในน้ำทีไม่มีออกชิเจนและปลาวัยอ่อนจะไม่พบอวัยวะส่วนหายใจ เหมือนปลาใหญ่โดยจะเริ่มเกิดเมื่ออายุ 10 วันลักษณะของปลากัดเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก หัวเล็ก มีขอบกระดูกอยู่ที่ด้านหน้าของตาเรียบ ปากปลากัดมีขนาดเล็กเชิดขึ้นด้านบนเล็กน้อย มีฟันที่ขากรรไกรล่าง ลำตัวแบนยาวคล้ายปลาช่อน มีขนาดของลำตัวโต เต็มที่วัดขนาด ได้ยาวประมาณ 2.5 นิ่ว หนังของปลากัดมีหลากสีสวยงาม หลายสี เช่นแด คราม เขียว น้ำเงิน น้ำตาง และสีผสมระหว่างสีแม่แบบ และ ตัวผู้จะมีสีสด สวยกว่าตัวเมียมาก มีเกล็ดปกคลุมหัวและลำตัวยาวจากปลายจะงอยปากถึงโคนหางยาวประมาณ 2.9-3.3 ของความกว้าง ของลำตัว และ 3.0-3.3 เท่าของความยาว ที่ที่ครีบหลัง มีก้านครีบเดี่ยว 1-2 ก้าน ครีบแขนง 7-9 ก้าน จุดเริ่มต้นของของครีบหลังอยู่ไป ทางด้านหางหลังจุดเริ่มต้นของครีบก้น ครีบก้นมีฐานยาวมากเริ่มจาก ครีบท้องไปสุดที่โคนครีบหางมีก้านครีบเดี่ยว 2-4 ก้าน และก้าน ครีบแขนง 21-24 ก้าน ครีบอกมีขนาดเล็กกว่าครีบอื่นๆ และปลากัดไม่มีเส้นข้างตัวเดิมมานั้น ปลากัด มีสีธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลขุ่น หรือเทาแกมเขียว มีลายตามตัว และมีครีบและหางสั้น ปลาเพศผู้มีครีบและหางยาวกว่าปลาเพศเมียเล็กน้อย แต่การเพาะพันธุ์และ การคัด พันธุ์ติดต่ออกันมานานด้วยภูมิปัญญาของคนไทยโบราณ ทำให้ได้ปลากัดที่มีสีสวยงามหลายสี และยังได้ครีบแผ่กว้างใหญ่สวย งามกว่าเดิมมาก และการพัฒนาพันธุ์ ปลากัดจากอดีตมาจนถึงปัจุจบันจึงได้ปลากัดที่จำแนกพันธุ์ได้หลายชนิด คือปลากัดหม้อ ปลากัด ทุ่ง ปลากัดจีน ปลากัดเขมร ฯลฯ
 
 
 
 

      นอกจากจะดูความแตกต่างกันระหว่างปลาเพศเมียกับเพศผู้ได้จากการดูที่สี ตรงที่ปลากัดเพสผู้จะมีสีสดใสงดงามกว่าปลาเพสเมีย และครีบหูของปลาเพสผู้จะยาว และใหญ่กว่าเพสเมีย และรูปร่างของปลาเพสผู้จะใหญ่กว่าทุกวันนี้เมืองไทยมีการเพาะเลี้ยงปลากัดกันแพร่หลายเนื่องจากปลากัดที่เลี้ยง และเพาะพันธุ์ได้ง่าย ในสภาพ อากาศของเมืองไทยที่มีความอบอุ่นเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดได้ดีกว่าประเทศ ที่มีอากาศหนาวเย็น และมีความเหมาะสมกับ ผู้ที่หัดเลี้ยงปลากัดใหม่ และสำ หรับผู้ที่ ไม่มีเวลาจะดูแลเอาใจใส่มากนักและไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนน้ำบ่อยนักเหมือนปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากปลากัดมีอวัยวะพิเศษช่วย ใน การหายใจโดยตรงจากอากาศ ปลากัดสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่มีน้ำท่วมขังและมีสิ่งที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีพได้ เช่น มีลูกน้ำหรือลูกไรน้ำซึ่งอดีต นักเลี้ยงปลากัดจะสามารถหาปลา กัดได้ง่ายๆจากการช้อนปลากัดได้ตามท้องทุ่งหนองบึงและลำคลองทีมีน้ำ ตื้นเกือบตลอดปี ซึ่งเป็นเรื้องธรรมดาๆของนักเลี้ยงปลากัด เมื่อ 30-50 ปีก่อนซึ่งหาปลากัด ได้ง่ายๆแต่มาวันนี้ ปลากัดเป็นปลาที่ได้รับ ความนิยมเลี้ยงกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งออกได้ปีละหลายล้านบาทและ ยังขยายปริมาณและมูลค่าได้เพิ่ม ขึ้นอีกมาก ถ้าสามารถปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ปลาที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น และตลาดในประเทศมีการซื้อ ขายกันจึงทำให้ ปลากัดทีมีตาม ท้องทุ่งเกือบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว
 
 
Home